Zijn claims over virussen als ziekteverwekker juist? Ontdek een andere kijk op virussen

virussen als ziekteverwekker?
In deze blog ontdek je een andere kijk op zogenaamde ziekteverwekkers, en dan met name virussen. Ook lees je meer over het ontstaan van de kiemtheorie, de geheimzinnige onderzoeken van Louis Pasteur, de 4 postulaten van Robert Koch, andere theorieën en ontdek je meer over exosomen. Tot slot worden de verschillende theorieën met elkaar vergeleken, met COVID-19 als voorbeeld.
Deel deze post:

Disclaimer: Deze blog is bedoeld om je een andere kijk te bieden op ‘ziekteverwekkers’ en is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies, maar ter inspiratie om je een andere kijk te bieden op het concept rondom virussen…

Wat als, niets is wat het lijkt?

Wat als, de virologie is gebaseerd op onjuiste dogma’s? 

Een conceptuele illusie?

Ik nodig je uit om deze blog met een open mind te lezen.

En kritisch te kijken naar datgene waarin je gelooft.

Wees vooral je eigen wetenschapper en neem alles met maximale twijfel aan.

Stel jezelf vaker de vraag: ‘Is dat zo?

Virussen als ziekteverwekker

Een van de eerste dingen die we over gezondheid leren, is dat pathogenen (waaronder virussen) ziekten veroorzaken. Het woord pathogeen verwijst naar een ziekteverwekkend micro-organisme. Een andere naam voor pathogeen is ziektekiem.[1]

De wereld bestaat niet uit atomen, maar uit verhalen

Albert Einstein

Mainstream definitie van een virus

Virus: Een microscopisch deeltje, welke, bij definitie, ‘het intacte, volledig geassembleerde, infectieuze deeltje is en zich vermeerdert in gastheercellen.[2]

Infectieus: Het deeltje repliceert (dat wil zeggen: produceert deeltjes met identieke verschijningsvormen en bestanddelen) op grond van zijn vermogen om een levende cel binnen te dringen en te parasiteren.[3]

Funfact: Geen enkel virus is ooit geïsoleerd

Het ontstaan van de germ theory

De germ theory (bekend als kiemtheorie in het Nederlands) suggereert dat ziektekiemen achter de meeste van onze kwalen zitten, zoals infectieziektes. Veel mensen geloven dat Louis Pasteur hier de uitvinder van is. Maar hij was niet de grondlegger van het idee dat infecties ziekten veroorzaakten.

In 1546 stelde de Italiaanse arts Girolamo Fracastoro namelijk hetzelfde voor. Zijn theorie omvatte het idee dat kleine entiteiten pathogeen worden door warmte, maar Fracastoro was niet in staat om de pathogenen te observeren. [4]

Portret van Girolamo Fracastoro (1476-1553) Geraadpleegd van: fineartamerica.com

In die tijd hadden de microscopen nog niet genoeg lensvergroting om mogelijke pathogenen te observeren. Een eeuw later waren deze microscopen pas beschikbaar. In 1676 bouwde Antonius van Leeuwenhoek zo’n microscoop. 

Vervolgens observeerde en onderscheidde van Leeuwenhoek kleine entiteiten, die nu bacteriën worden genoemd. Van Leeuwenhoek stelde echter geen theorieën voor over deze entiteiten of hun functies. Hij observeerde ze alleen. [4]

Portret van Antonius van Leeuwenhoek (1632-1723) Geraadpleegd van: lichtmikroskop.net

Bijna een eeuw later (1762), stelde Dr. M. Plenciz een kiemtheorie voor. Louis Pasteur’s versie van de kiemtheorie won populariteit aan het einde van de 19e eeuw. Zijn onderzoeken waren op zijn zachtst gezegd geheimzinnig.

De geheimzinnige onderzoeken van Louis Pasteur

Veel mensen geloven dat de kiemtheorie van Louis Pasteur wetenschappelijk bewezen is. Maar de wetenschap die hij in zijn experimenten gebruikte, was niet zo nauwkeurig als eerst werd gedacht.

In 1995 schreef de historicus Dr. Gerald Geison het boek; The Private Science of Louis Pasteur. Het beschrijft zijn onderzoek naar de notitieboeken en gepubliceerde artikelen van Louis Pasteur. 

The Private Science of Louis Pasteur, geschreven door: Dr. Gerald Geison. Geraadpleegd van: goodreads.com

Het boek laat zien dat Pasteur zelfs zijn naaste collega’s nooit zijn aantekeningen liet inzien. Hij vertelde zijn familie dat niemand ze kon lezen, zelfs niet na zijn dood. Pasteur misleidde opzettelijk de bevolking, inclusief zijn collega-wetenschappers. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis achter de kiemtheorie kun je ook het boek: ‘Pasteur, Plagarist, Imposter’ lezen uit 1940 van R. B. Pearson, via deze link.

Desondanks werd Louis Pasteur een held van de Westerse geneeskunde, dankzij de vele politieke connecties, waardoor zijn kijk op ziekteverwekkers uiteindelijk grootschalig werd geaccepteerd en weggezet als wetenschappelijk dogma (kritiekloos geaccepteerd). Een soort van iedereen weet dat toch dat bacteriën, schimmels, virussen, parasieten en allerlei andere microben infectieziektes veroorzaken?! Terwijl het nooit wetenschappelijk bewezen is.

Een andere aanhanger van de kiemtheorie van Louis Pasteur was Robert Koch.

De 4 postulaten van Robert Koch

Robert Koch was een Duitse wetenschapper. Koch beweerde dat hij de nodige wetenschappelijke bewijzen had dat bepaalde bacteriën ziektes veroorzaken. 

Om zijn theorie te testen, ontwikkelde hij 4 postulaten [5]:

 1. Het micro-organisme moet in overvloed worden aangetroffen in alle organismen die aan de ziekte lijden, maar mogen niet in gezonde organismen worden aangetroffen.
 2. Het micro-organisme moet worden geïsoleerd uit een ziek organisme en gekweekt in zuivere cultuur.
 3. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.
 4. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
Portret van Robert Koch (1843-1910). Geraadpleegd van: lichtmikroskop.net

Kloppen deze postulaten wel?

Laten we kijken of deze postulaten ook daadwerkelijk kloppen. [5]

Postulaat 1: Het micro-organisme moet in overvloed worden aangetroffen in alle organismen die aan de ziekte lijden, maar mogen niet in gezonde organismen worden aangetroffen.

Het eerste postulaat laat zien dat alle mensen die aan een bepaalde infectieziekte leiden, de specifieke ziekteverwekker moeten hebben die tot de infectieziekte leidt. Gezonde mensen zouden de ziekteverwekker niet moeten hebben. Elke uitzondering op beide principes betekent dat de ziekteverwekker de ziekte niet kan veroorzaken.

Maar er zijn bacteriën gevonden in lichamen van mensen die de ziekte niet hadden. En de relevante bacteriën zijn niet waargenomen bij mensen met de ziekte. Deze uitzonderingen hadden wetenschappers moeten overhalen om de kiemtheorie niet langer als wetenschappelijk fundament te gebruiken voor verdere onderzoeken.

Postulaat 2: Het micro-organisme moet worden geïsoleerd uit een ziek organisme en gekweekt in zuivere cultuur.

Het tweede postulaat zegt dat je de bacteriën moet kunnen isoleren van de gastheer met de ziekte en dat je het daarna moet laten groeien in een pure cultuur (petrischaal).

Postulaat 3: De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.

Het derde postulaat zegt dat zodra de nieuwe gastheer de ziekteverwekker heeft, het gekweekte monster gelijk moet zijn aan de ziektekiem van de patiënt.

Postulaat 4: Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.

En ten slotte zegt het vierde postulaat dat een bepaalde ziekteverwekker dezelfde ziekte moet veroorzaken bij een gezonde gastheer.

Maar bij gezonde mensen zijn micro-organismen gevonden waarbij beweerd wordt dat ze pathogeen zijn. Een verklaring voor deze situatie is dat sommige ziekteverwekkers in een slapende toestand in het lichaam kunnen voorkomen. Als het doel van een immuunsysteem is om ziekteverwekkers aan te vallen en te vernietigen zou iedereen met een sterk immuunsysteem de aanwezigheid van een ziekteverwekker niet moeten toestaan.

Welke theorieën over microben zijn er nog meer?

Verschillende andere onderzoekers hielden zich in de afgelopen eeuwen ook bezig met theorieën over microben. Hieronder drie andere perspectieven op microben:

 1. Antoine Bechamp geloofde dat microben onderdeel zijn van het menselijk lichaam en ze alleen pathogeen zijn wanneer het organisme uit balans is. [6]
 2. Claude Bernard geloofde dat veranderingen in de omgeving juist ziekte veroorzaakten door microben. [7]
 3. Gunther Enderlein geloofde dat microben benodigd zijn om het organisme te herbalanceren. [8]

De virustheorie na de uitvinding van de elektronen-microscoop

Toen in 1951 de elektronenmicroscoop werd uitgevonden liet de geneeskunde en wetenschap de virustheorie – waarin verondersteld wordt dat virussen ziekte veroorzaken – het idee varen omdat de vermeende virussen maar niet onder de elektronenmicroscoop te vinden waren en er ook nooit controle-experimenten werden uitgevoerd. [9]

Vervolgens begon men te erkennen dat bij het afsterven van cellen van gezonde dieren, organen en weefsels, afvalproducten werden geproduceerd die men voorheen als ‘virussen’ had betiteld (ook wel exosomen genoemd, waarover je later meer leest). De virologie had zichzelf met andere woorden weerlegd en als wetenschap opgeheven.[10]

Eerdergenoemde theorieën over microben zoals die van Antoine Bechamp, Claude Bernain, of Gunther Enderlein, werden daardoor veel aannemelijker.

Het herrijzen van de virustheorie

De virus-theorie herrees echter toen James Watson and Francis Crick in 1953 de dubbele helix ontdekten (de gedraaide ladderstructuur van desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA). [11]

Toen deze werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, als een zogenaamd wetenschappelijk ontwikkeld model van verondersteld genetisch materiaal, werd de zogenaamde moleculaire genetica geboren. Sindsdien werd de oorzaak van ziektes gezocht in de genen. 

Klik hier voor een artikel over epigenetica om te ontdekken of ziektes echt erfelijk zijn >>>

Het idee van virussen, wat kort daarvoor al ontkracht was, werd opnieuw in het leven geroepen. Een virus was geen toxine meer (Latijnse vertaling voor virus is toxine), maar werd gezien als een gevaarlijke genetische structuur, die de mens als gastheer gebruikte om zichzelf te vermeerderen en vervolgens weer te verspreiden. 

Exosomen: een andere theorie over virussen

Een andere kijk op virussen, biedt de exosoomtheorie. [12]

Beeld je een wereld in die vol zit met toxines. Toxines in het eten, toxines in de lucht, toxines in het water, toxines in huidverzorgingsproducten, toxines in medicijnen en zelfs toxines veroorzaakt in het lichaam door straling en emotionele stress, zoals angst.

Beeld je vervolgens in dat deze toxines giftig zijn op cellulair niveau. En dat onze cellen een afweersysteem hebben als reactie op deze toxines om deze af te weren. Dat vergiftigd DNA en RNA wordt verpakt in kleine balletjes van eiwitten en de cel verlaat.

Deze eiwitballetjes met genetisch materiaal worden exosomen genoemd. Deze exosomen kunnen als boodschappers dienen om andere cellen door het gehele lichaam te waarschuwen voor een specifieke toxische stof.

Vervolgens verpakken meer en meer cellen door het gehele lichaam de toxische stoffen en laten het vrij.

Bij bepaalde tijden van het jaar, vanwege de temperatuurcyclus en de lagere luchtkwaliteit (vanwege de blaadjes die van de bomen vallen, welke dienen als natuurlijk luchtfilter) hebben mensen de neiging om hun lichaam te zuiveren van deze vergiftigde genetische materialen. Vervolgens leidt dit tot verschillende griepverschijnselen in het najaar.

De exosomen die vrijkomen veroorzaken geen ziektes en zijn niet besmettelijk, hoewel ze zich door het gehele lichaam lijken te verspreiden. Het zijn slechts afvalstoffen van cellen.

Tot zover de exosoomtheorie.

Klinkt dit bekend?

Laten we dit vergelijken met de virustheorie en COVID-19 als voorbeeld gebruiken.

Exosomen links (minder scherp gesteld) en rechts het veronderstelde ‘coronavirus’. Zoek de verschillen ;). Geraadpleegd van: healthjade.net en med.hku.hk
Endosoom (exosoom voordat het de cel verlaat) [12]
COVID-19 in de cel [12] Zoek de verschillen tussen de foto onder en boven 😉

‘The virus is fully an exosome in every sense of the word.’ [13]

James Hildreth, M.D. President, HIV onderzoeker, CEO van Meharry Medical College en oud-hoogleraar bij John Hopkins Instute

Exosoomtheorie VS de moderne virustheorie (in andere woorden: terreintheorie VS kiemtheorie)

Laten we eerst kijken naar de oorsprong van de COVID-19 crisis. Deze vond zijn oorsprong in Wuhan. Een van de meest vervuilde steden van China. (Noord-Italië in Europa en Noord-Brabant in Nederland, waar ‘toevallig’ ook in Europa de eerste uitbraken plaatsvonden) Er wonen 11,1 miljoen mensen, waarvan veel mensen aan longproblemen lijden, als gevolg van de blootstelling aan de vele toxines in onder andere de lucht. [14] [15]

Vervolgens werden er een aantal patiënten opgenomen met ernstige respiratoire problemen, waarvan werd verondersteld dat dit veroorzaakt werd door een virus.

Ze namen een monster af van de patiënten en brachten dit onder de elektronenmicroscoop. Wat ze vonden waren kleine eiwitballetjes met genetisch materiaal die werden uitgescheden door de cellen.

Dit zou logisch zijn voor zowel de exosoomtheorie als de virustheorie.

 • 1 punt voor de virus-theorie
 • 1 punt voor de exosoom-theorie

Vervolgens zochten ze voor een RNA fragment in sommige van deze patiënten die ze nog niet eerder gezien hadden.

Dit zou opnieuw logisch zijn voor zowel de exosoomtheorie als de virustheorie.

 • 2 punten voor de virus-theorie
 • 2 punten voor de exosoom-theorie

Echter konden ze niet bewijzen of ze iemand konden infecteren met dit zogenaamde virus. Ze deden simpelweg de aanname dat dit RNA fragment de ziekte veroorzaakte en ze deden de aanname dat dit besmettelijk was. 

Vervolgens werd de PCR-test gebruikt als diagnosemiddel, welke overigens door de Nobelprijswinnende uitvinder Kary B. Mullis zelf, nooit als diagnosemiddel voor infectieziekte bedoeld was en niet gebruikt kan worden om infectieuze ziektes te detecteren (check hier de video waarin Mullis dit uitlegt met HIV als voorbeeld). Toch wordt deze ‘test’ tot op heden wereldwijd gebruikt om ‘covid’ te detecteren met allerlei illusoire ‘gevallen’ en ‘doden’ tot gevolg.

It [PCR-test] doesn’t tell you that you’re sick, or the thing that you’ve ended up with really gonna hurt you at all.

Kary B. Mullis (uitvinder PCR-test)

De PCR-test (Polymerase Chain Reaction) is daarnaast geen binaire test, zoals een zwangerschapstest waarbij het JA of NEE is. De PCR-test amplificeert juist het genetisch materiaal door het vele malen te laten ronddraaien in een apparaat, totdat je miljarden of biljoenen van de originele moleculen hebt. Vervolgens worden die resultaten gebruikt om te bepalen of iemand genoeg van de geïdentificeerde RNA-fragmenten heeft om als positief te worden ‘getest’. [16]

‘Toevallig’ overleed de uitvinder van de PCR-test Kary B. Mullis op 7 augustus 2019, een paar maanden voordat de ‘pandemie’ startte. [17]

Het ironische is dat als je het aantal cycli maar hoog genoeg opvoert, elk persoon positief getest zou worden. Bijvoorbeeld wanneer je het genetische materiaal 35x zou verdubbelen. Het platform off-guardian schreef hierover:

“In their ruling, judges Margarida Ramos de Almeida and Ana Paramés referred to several scientific studies. Most notably this study by Jaafar et al., which found that – when running PCR tests with 35 cycles or more – the accuracy dropped to 3%, meaning up to 97% of positive results could be false positives.

The ruling goes on to conclude that, based on the science they read, any PCR test using over 25 cycles is totally unreliable. Governments and private labs have been very tight-lipped about the exact number of cycles they run when PCR testing, but it is known to sometimes be as high as 45. Even fearmonger-in-chief Anthony Fauci has publicly stated anything over 35 is totally unusable.”

Zo was er ook de president van Tanzania, John Magufuli, die een papaya, geit en motorolie positief ‘testte’. Hij was een van de presidenten die weigerde het ‘vaccin’ te importeren en de PCR-test en de mondmaskers te integreren. Magafuli verkeerde in een goede gezondheid, totdat hij ‘toevallig’ overleed in maart 2021 aan ‘hartfalen’ op 61-jarige leeftijd. Vervolgens kwam Hassan Suhulu aan de macht, die alle COVID reglementen wél integreerde. (klik hier voor de video waarin John Magafuli hier meer over verteld >>>)

Dit zou opnieuw logisch zijn voor zowel de exosoomtheorie als de virustheorie, aangezien er genetisch materiaal aanwezig is in het sputum en neusslijm.

 • 3 punten voor de virus-theorie
 • 3 punten voor de exosoom-theorie

Daarnaast zijn mensen tijdens de ‘uitbraak’ vaak op hetzelfde moment ziek geworden in dezelfde steden (hetzelfde milieu). Dit zou opnieuw logisch zijn voor zowel de exosoomtheorie als de virustheorie.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 4 punten voor de exosoom-theorie

Totdat we gaan kijken naar de Diamond Princess cruiseship situatie. Dan wordt het interessant. Mensen die bij elkaar zaten voor dagen hadden tegenstrijdige testresultaten. Hoe kan het zijn dat de ene persoon deze ‘zeer besmettelijke’ ziekte heeft, maar het niet heeft overgedragen aan de ander, waarmee de persoon dagen opgescheept (woordgrap :P) zat. 712 van de 3,711 mensen aan boord waren namelijk ‘besmet’, oftewel slechts 19,2%. [18] [19]

Dit zou alleen logisch zijn voor de exosoomtheorie waarbij de vrijkomende eiwitballetjes met genetisch materiaal niet besmettelijk zijn. Echter niet voor de virustheorie waarbij verondersteld wordt dat ze zeer besmettelijk zijn.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 5 punten voor de exosoom-theorie

Het bizarre is dat ook mensen in the middle of nowhere positief getest waren, terwijl ze nooit in contact waren geweest met iemand die ook ‘besmet’ was, of een reishistorie had met iemand die ‘besmet’ was. [20]

Dit zou opnieuw alleen logisch zijn voor alleen de exosoomtheorie, omdat de eiwitballetjes vrijkomen als een immunreactie op toxines door onszelf. Maar het is niet logisch voor de virustheorie waarbij je in contact moet zijn geweest met iemand die het virus heeft gehad.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 6 punten voor de exosoom-theorie

Daarnaast kunnen we kijken naar de eerste ‘besmetting’ in Illinois, waarbij een vrouw terugreisde vanuit Wuhan naar Amerika. De vrouw en haar chronisch zieke man werden positief getest. Vervolgens werd er een contactonderzoek gedaan onder 300 mensen waarbij ze in contact waren geweest. 

Niemand werd positief getest. [21]

Dit zou opnieuw alleen logisch zijn voor alleen de exosoomtheorie.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 7 punten voor de exosoom-theorie

Hoe zit het daarnaast met het hoge niveau aan positieve ‘testen’ onder mensen die niet ziek zijn? Maar liefst 78% van de mensen die positief getest worden zijn asymptomatisch (zonder symptomen = zonder ziekteverschijnselen) of hadden lichte verkoudheidsverschijnselen. [22]

Dit zou opnieuw alleen logisch zijn voor alleen de exosoomtheorie, omdat de eiwitballetjes niet de oorzaak zijn van de ziekte. Maar het is niet logisch voor de virustheorie waarbij wordt verondersteld dat het virus de ziekte veroorzaakt.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 8 punten voor de exosoom-theorie

Maar het wordt nog gekker. Sommige mensen gaan van positieve test, naar negatieve test en van negatieve test, naar positieve test in slechts enkele dagen. Elon Musk hierover tweette hierover:

Dit zou opnieuw alleen logisch zijn voor de exosoomtheorie, omdat de cellen gedurende een aantal dagen de exosomen in verschillende hoeveelheden kunnen afscheiden, afhankelijk van bepaalde condities. Maar het is niet logisch voor de virustheorie waarbij als je geïnfecteerd bent met het virus, je het virus bij je draagt totdat je immuunsysteem het heeft opgeruimd.

 • 4 punten voor de virus-theorie
 • 9 punten voor de exosoom-theorie
ExosomenCOVID-19
Diameter binnenkant cel500 nm (MVE)500 nm
Diameter buitenkant cel100 nm100 nm
ReceptorACE-2ACE-2
BevatRNARNA
Gevonden inBronchoalveolaire (long) vloeistofBronchoalveolaire (long) vloeistof
Exosomen VS COVID-19 [23]

Welke theorie zou nu logischer zijn? 

Wat als er vele virologen, doctoren en wetenschappelijke experts zijn die geloven dat virussen, exosomen zijn? Zoals Dr. Stefan Lanka, Dr. Andrew Kaufman, Dr. Tom Cowan, Sally Fallon Morel, James Hildreth en vele anderen.

Maar dat die nu niet het podium krijgen die ze verdienen en zwaar gecensureerd worden via mediakanalen zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube & Instagram?

Dit geeft een geheel andere kijk op de situatie waarin we nu zitten.

Wil je nog steeds hieraan meedoen?

Of kies je ervoor om het niet te doen?

Er bestaat geen goed of fout.

De keuze is aan jou.

Verdiepende literatuur

Nog meer weten? Hieronder een aantal links met verdieping omtrent virussen:

 1. Docu met een analyse over het bewijs voor het bestaan van HIV: https://youtu.be/RceNOhDZAOA
 2. Debunk van de virustheorie: https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory
 3. Misvatting rondom virussen door Dr. Stefan Lanka deel I: http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-misvatting-rond-virussen-deel-1.pdf
 4. Misvatting rondom virussen door Dr. Stefan Lanka deel II: http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-misvatting-rond-virussen-deel-2.pdf
 5. Perspectief vanuit Germaanse geneeskunde over virussen: https://www.germaansegeneeskunde.nl/gnm-videos/#mania2
 6. Gewonnen viruszaak over het Mazelenvirus dat nooit geïsoleerd is: https://www.germaansegeneeskunde.nl/virussen-en-de-gnm/
 7. Dr. Briand over US data COVID has not increased death rate: https://youtu.be/3TKJN61aflI
 8. Dr. Andrew Kaufman’s visie op COVID-19: https://youtu.be/KGGd7-vvd9Y
 9. Londonreal.tv interviewt Dr. Andrew Kaufman over de leugens rondom COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=OASCkJLwIJ0
.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer:

mer beheersing
Opgeloste casussen

CASE: Van onbeheerst, obsessief & extreem naar beheerste kracht

Afgelopen week faciliteerde ik voor Peter een 48-uurse 1-op-1 energiemanagement training (vanwege privacy redenen noem ik hem nu Peter). In deze blog lees je de casus die hierbij grotendeels naar voren kwam. In een notendop ging het erom om van onbeheerst, extreem, impulsief, obsessief en niet aan te sturen gedrag naar meer beheerste kracht en verbinding met het hart te gaan. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben.

Opgeloste casussen

CASE: Van onrust & mist in je hoofd naar helderheid, overzicht & innerlijke rust

Afgelopen week faciliteerde ik voor advocaat Jan een 48-uurse 1-op-1 energiemanagement training (vanwege privacy redenen noem ik hem nu Jan). In deze blog lees je de casus die hierbij grotendeels naar voren kwam. In een notendop ging het erom om van drukke dagen, onrust en mist in zijn hoofd naar meer innerlijke rust, helderheid & overzicht te gaan. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben tijdens de 48-uurse RESET.

Niet gecategoriseerd

CASE: Vroeg & opgejaagd wakker worden

Een paar maanden geleden faciliteerde ik voor Bert een 48-uurse 1-op-1 RESET in de natuur (vanwege privacy redenen noem ik hem nu even Bert). In deze blog ontdek je de casus die hierbij met name naar voren kwam. In een notendop ging het erom om niet langer vroeg wakker te worden met een hoge hartslag en een opgejaagd gevoel. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben tijdens de 48-uurse RESET.

Lezer van het boek?

Ontvang alle extra tools direct in je inbox

.