3 sleutelsystemen voor optimale gezondheid

In deze blog lees je de 3 sleutelsystemen voor een optimale gezondheid. Op het moment dat je de drie pijlers uit deze gouden driehoek op orde hebt, zal dit zich niet alleen vertalen in het verdwijnen van je vage klachten, maar ook veel meer energie, innerlijke rust en een voldaan gevoel in je buik. Oftewel: je genen snappen weer iets van je gedrag.
Deel deze post:

Zoals je kunt zien bestaat de Gouden Driehoek uit drie pijlers:

 1. Het immuunsysteem
 2. Het zenuwstelsel
 3. Het brein

Laten we starten met het 1e sleutelsysteem: het immuunsysteem.

Het immuunsysteem

Een groot deel van de Nederlanders loopt rond met een overactief immuunsysteem. Dit komt door enerzijds lekke lichaamsbarrières van mond tot kont (bijvoorbeeld een lekke darm of een lekke mond) en anderzijds te weinig ontsteking oplossende stoffen. Hierdoor zijn veel mensen continu aan het ontsteken en tegelijkertijd veel vatbaarder voor allerlei virussen. Vervolgens eist het immuunsysteem een aanzienlijk deel van je kostbare energie op. Op het moment dat je immuunsysteem zich in de rusttoestand bevindt, zit het energieverbruik op zo’n 23% van de ruststofwisseling. Maar op het moment dat je immuunsysteem actief raakt, neemt het energieverbruik met wel 9 tot 30% toe. Dit betekent dat het immuunsysteem tot wel zo’n 53% van de totale stofwisseling kan opeisen! Hierdoor blijft er minder energie over voor alle andere organen, zoals je spieren, hersenen en schildklier.1, 2 

 

 • Minder energie voor de spieren leidt tot spierkrampen en afgenomen spiergroei.
 • Minder energie voor de hersenen leidt tot concentratie-, slaap- en leerproblemen. Daarnaast voel je je continu vermoeid, futloos en neerslachtig.
 • Minder energie voor de schildklier leidt tot het vaker koud hebben of juist snel zweten.
 • Minder energie voor de voortplantingsorganen leidt tot een lager libido.
 • Nooit koorts omdat er onvoldoende energie beschikbaar is om je lichaamstemperatuur te verhogen. Wees daarom blij met koorts omdat het een gezond teken is van je lichaam.
 

Op de lange termijn vormt dit de voedingsbodem voor 95% van alle westerse welvaartsziekten. Wees daarom dankbaar voor bovenstaande signalen, zodat je optijd de laaggradige ontsteking op kunt lossen voordat het allerlei chornische ziektes veroorzaakt. Een laaggradige ontsteking kan op de lange termijn diverse ziekten en aandoeningen veroorzaken, uiteenlopend van allergieën tot chronische pijn, astma, hooikoorts, depressie, fibromyalgie, hart- en vaatziek- ten, ontstekingsziekten van de darm, auto-immuunziekten en verschillende vormen van kanker.3, 4 

‘All disease begins in the gut.’ – Hippocrates

Het zenuwstelsel

We leven in een wereld waarin er veel van ons wordt gevraagd; compleet andere dingen dan van onze voorouders werden gevraagd. Een wereld waarin we gebombardeerd worden met informatie en overprikkeld raken door appjes, sociale media-updates, het nieuws, mails en deadlines die we moeten halen. Een wereld waarin de lucht die we inademen vervuild raakt. Een wereld waarin de hoeveelheid toxische stoffen in ons voedsel alsmaar toeneemt. Dit alles veroorzaakt veel stress. Zo leeft ruim 80% van de mensen het merendeel van zijn of haar leven in stress, maar te weinig in rust en herstel. De balans is zoek.

Een logisch gevolg hiervan is dat rond de 80% van alle doktersbezoeken gerelateerd is aan stress. Helaas krijgt slechts 3% van de patiënten hulp bij het beter leren omgaan met stressvolle situaties.5-7

Vanuit wetenschappelijk perspectief betekent leven in stress overleven. Wanneer we een stressvolle situatie ervaren die ons op een of andere manier bedreigt – een situatie waarvan we de uitkomst niet kunnen voorspellen of controleren – wordt ons primitieve zenuwstelsel, oftewel ons sympathische zenuwstelsel, geactiveerd. Door de activatie van het sympathische zenuwstelsel mobiliseert het lichaam een enorme hoeveelheid energie. Fysiologisch gezien is het lichaam alle bronnen van energie aan het vrijmaken zodat het beter kan vechten tegen of vluchten voor het gevaar. Het lichaam belandt in de vecht-vluchtmodus:8, 9 

 • 😳De pupillen verwijden zich, zodat het zicht verbetert.
 • ❤️De hartslag en ademhaling versnellen, de hersenen en spieren krijgen zo meer energie.
 • 🧁Glucose wordt afgegeven aan de bloedbaan om nog meer energie vrij te maken.
 • De bloedstroom verplaatst zich van de interne organen naar de extremiteiten (armen en benen) zodat het lichaam beter kan vechten of vluchten.
 • 🍔De spijsvertering wordt op pauze gezet.
 • 🧯De activiteit van het immuunsysteem gaat omhoog. Vechten of vluchten ging in de oertijd bijna altijd gepaard met wondjes aan de buitenkant, waardoor allerlei bacteriën het lichaam konden binnenkomen en levensbedreigende infecties konden veroorzaken. Om de kans op dodelijke infecties te verkleinen, raakte het immuun- systeem actiever om eventuele brandjes (ontstekingen) te blussen.
 

Met bovenstaande reacties van het lichaam wordt de overlevingskans in levensbedreigende situaties groter. Stress wil je helpen. Het is niet iets wat tegen je werkt, maar vóór je werkt.

Op het moment dat de stressvolle situatie is verdwenen, raakt het lichaam weer terug in de rust-verteermodus. Aan deze modus is het parasympatische gedeelte van het zenuwstelsel gekoppeld. Nu kan er in het lichaam weer groei en herstel plaatsvinden.10

 • ☺️De pupillen vernauwen zich.
 • ❤️De hartslag en ademhaling gaan omlaag.
 • 🧁De bloedsuiker gaat omlaag en glucose wordt opgeslagen in de cellen.
 • 🚀De bloedstroom verplaatst zich terug van de extremiteiten naar de interne organen.
 • 🍽De spijsvertering komt op gang. Verhoogde productie van speeksel, maagsappen en spijsverteringsenzymen.
 • 🧯Het immuunsysteem komt tot rust.
 

Er wordt ofwel in de vecht-vluchtmodus ofwel in de rust-verteermodus geleefd. Je zou dit ook de ‘overlevingsmodus’ en ‘creatiemodus’ kunnen noemen. Overleven is leven in continue stress. Dan is het lichaam niet in homeostase, het is uit balans. Tegenwoordig leeft 80% van de mensen het merendeel van zijn of haar leven in de overlevingsmodus. In andere woorden: we zijn doorgeschoten in het gas geven, terwijl de oplossing ligt in regelmatiger remmen.11

Het brein 

De krachtigste pijler van de drie: het brein. Sinds de beroemde uitspraak van René Descartes – Cogito ergo sum, ik denk dus ik besta – zijn we lichaam en geest afzonderlijk van elkaar gaan zien. Het lichaam werd overgelaten aan de wetenschap en de geest aan religie. Terwijl lichaam en geest juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo heeft de darmflora alleen al een ongekende invloed op de manier waarop je denkt.12, 13

 

Daarnaast is zo’n 95% van je gedrag onbewust op het moment dat je 35 jaar bent geworden en wordt dit gedrag als het ware door je harde schijf ‘bestuurd’, ook wel het onderbewustzijn of onbewuste genoemd. Op het moment dat je de harde schijf niet herschrijft, zal je leven grotendeels een afdruk zijn van wat er op de harde schijf is opgeslagen. Je loopt dan als het ware het pad van je vader of moeder en niet het pad van jezelf. Daarnaast kunnen de verschillende percepties, associaties en overtuigingen die zijn opgeslagen op de harde schijf zelfs je gezondheid beïnvloeden.14

 

Een voorbeeld hiervan is veroudering. Als we opgroeien worden we cultureel geprogrammeerd dat veroudering gelijkstaat aan aftakeling, rimpels en bejaardentehuizen. Ook houden we er meestal niet heel inspirerende stereotypen aan over en in de media komt veroudering niet positief naar voren. Hierdoor ontstaat er al vroeg in het leven een negatieve associatie met veroudering. Het blijkt dat deze negatieve associatie een grote impact heeft op de snelheid waarmee je daadwerkelijk veroudert. Zo verouderden mensen die positieve stereotypen en een positievere mentaliteit overhielden aan veroudering minder snel.15

 

Dit benadrukt dat de primaire bron die je levenservaringen aanstuurt je harde schijf (onderbewustzijn) is. En dat het dus raadzaam is om te bekijken wat er allemaal op de harde schijf staat, in plaats van alleen maar de overtuigingen van je bewuste geest te veranderen.

 

Het is niet het gif dat dodelijk is – het is de angst die het gif activeert.

Daarnaast blijkt zelfs dat de manier waarop je denkt en hoe je je voelt je genetische expressie beïnvloedt, oftewel de manier waarop je genen tot expressie komen. Gedurende de evolutie heeft dit ons geholpen om ons optimaal aan te passen aan de omgevingen waarin we leefden.

 

In dit artikel lees je meer over genetische expressie en epigenetica >>>

Zo is er een onderzoek gedaan onder een groep diabetici. Na een lunch te hebben gegeten, bekeek groep één een comedyshow en groep twee een informatiesessie over diabetes type II. Vervolgens hadden de deelnemers van groep één 39 nieuwe genen aangezet na het bekijken van de comedyshow. Enkele genen daarvan spelen een belangrijke rol spelen bij de ontstekingsregulatie. In groep twee was de genetische expressie niet verandert.16

Een ander onderzoek naar de invloed van je staat van zijn op de expressie van de genen, is gedaan onder acht mannen van in de zeventig. Er werd hun gevraagd of ze vijf dagen lang wilden doen alsof ze 20 jaar jonger waren – dat was alles.

Aan het begin van het onderzoek maten onderzoekers hun vingerlengte, range of motion, IQ, geheugen, lengte en gewicht. Vervolgens kwamen ze in een omgebouwd klooster in New Hampshire, USA. Een paar van hen liepen gebogen en een paar met wandelstokken. Toen gingen ze door de deur en kwamen ze in een totaal ander tijdperk terecht. Perry Como zong op een oude radio, Ed Sullivan verwelkomde de gasten op een zwart-wittelevisie. Alles binnenin – inclusief de boeken op de planken en tijdschriften – was bedoeld om 1959 na te bootsen.

Ellen Langer, psycholoog aan de universiteit van Harvard, zei aan het einde van het experiment: ‘Op de laatste dag van het onderzoek speelden mannen – die een paar dagen geleden nog zo kwetsbaar hadden geleken – uiteindelijk een geïmproviseerd voetbalspel in de voortuin!’

Toen ze opnieuw alles opmaten nadat ze deden alsof ze 20 jaar jonger waren, hadden ze langere vingers, een betere range of motion, waren ze langer en afgevallen. Ook had 63% van de mannen beter gescoord op de IQ-test. Simpelweg door te doen alsof ze iemand anders waren. En dat slechts na vijf dagen.17

Wat moet ik onthouden?

Tot zover de drie belangrijkste systemen in het menselijk lichaam die bij het overgrote deel van de Nederlanders uit balans zijn. De oorzaak hiervan is dat we verder weg van onze natuur zijn komen te staan dan ooit. Dit heeft allerlei natuurlijke consequenties tot gevolg: vage klachten in het heden en chronische ziektes op de lange termijn. Daarom is het tijd om weer terug te gaan naar onze natuur. En ervoor te zorgen dat het immuunsysteem, het brein en het zenuwstelsel weer optimaal functioneert. Het resultaat is meer rust in je hoofd, energieker lijf en vuur in je hart.

 

 1. Lustgarten, M. S. (2019). The Role of the Gut Microbiome on Skeletal Muscle Mass and Physical Function: 2019 Update. Frontiers in Physiology, 10, 1435. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01435
 2. Bosma-den Boer, M. M., van Wetten, M.-L., & Pruimboom, L. (2012). Chronic inflammatory diseases are stimulated by current lifestyle: how diet, stress levels and medication prevent our body from recovering. Nutrition & Metabolism, 9(1), 32. https://doi.org/10.1186/1743-7075-9-32
 3. Lustgarten, M. S. (2019). The Role of the Gut Microbiome on Skeletal Muscle Mass and Physical Function: 2019 Update. Frontiers in Physiology, 10, 1435. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01435
 4. Nicholson, L. B. (2016). The immune system. Essays in Biochemistry, 60(3), 275–301. https://doi.org/10.1042/ebc20160017
 5. Nerurkar, A., Bitton, A., Davis, R. B., Phillips, R. S., & Yeh, G. (2013). When Physicians Counsel About Stress: Results of a National Study. JAMA Internal Medicine, 173(1), 76. https://doi.org/10.1001/2013.jamainternmed.480
 6. Avey, H., Mathheny, K. B., Robbins, A., & Jackson, T. A. (2003). Health care providers’ training, perceptions, and practices regarding stress and health outcomes. JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, 95(9), 833–845. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14527051/
 7. Cummings, N. A., & Vandenbos, G. R. (1981). The twenty years Kaiser-Permanente experience with psychotherapy and medical utilization: implications for national health policy and national health insurance. Health Policy, 1(2), 159–175. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10252343/
 8. Boron, W. B. F., & Boulapep, E. B. L. (2012). Concise Medical Physiology (1ste editie). Elsevier.
 9. Dhabhar, F. S. (2014). Effects of stress on immune function: the good, the bad, and the beautiful. Immunologic Research, 58(2–3), 193–210. https://doi.org/10.1007/s12026-014-8517-0
 10. LeBouef, T., Yaker, Z., & Whited, L. (2020, 1 juni). Physiology, Autonomic Nervous System. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538516/
 11. Nerurkar, A., Bitton, A., Davis, R. B., Phillips, R. S., & Yeh, G. (2013). When Physicians Counsel About Stress: Results of a National Study. JAMA Internal Medicine, 173(1), 76. https://doi.org/10.1001/2013.jamainternmed.480
 12. Guinane, C. M., & Cotter, P. D. (2013). Role of the gut microbiota in health and chronic gastrointestinal disease: understanding a hidden metabolic organ. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 6(4), 295–308. https://doi.org/10.1177/1756283×13482996
 13. Galland, L. (2014a). The Gut Microbiome and the Brain. Journal of Medicinal Food, 17(12), 1261–1272. https://doi.org/10.1089/jmf.2014.7000
 14. Lipton, B. (2017). The jump from cell culture to consciousness. Integrative medicine, 16(6), 44–50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438088/
 15. Levy, B. R., Pilver, C., Chung, P. H., & Slade, M. D. (2014). Subliminal Strengthening. Psychological Science, 25(12), 2127–2135. https://doi.org/10.1177/0956797614551970
 16. Ayashi T, Tsujii S, Iburi T, Tamanaha T, Yamagami K, Ishibashi R, Hori M, Sakamoto S, Ishii H, Murakami K. Laughter up-regulates the genes related to NK cell activity in diabetes. Biomed Res. 2007 Dec;28(6):281-5. doi: 10.2220/biomedres.28.281. PMID: 18202517.
 17. Langer, Ellen (2009). Counter Clockwise: Mindful Health and the Power of Possibility. Ballantine Books, New York.
.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer:

mer beheersing
Opgeloste casussen

CASE: Van onbeheerst, obsessief & extreem naar beheerste kracht

Afgelopen week faciliteerde ik voor Peter een 48-uurse 1-op-1 energiemanagement training (vanwege privacy redenen noem ik hem nu Peter). In deze blog lees je de casus die hierbij grotendeels naar voren kwam. In een notendop ging het erom om van onbeheerst, extreem, impulsief, obsessief en niet aan te sturen gedrag naar meer beheerste kracht en verbinding met het hart te gaan. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben.

Opgeloste casussen

CASE: Van onrust & mist in je hoofd naar helderheid, overzicht & innerlijke rust

Afgelopen week faciliteerde ik voor advocaat Jan een 48-uurse 1-op-1 energiemanagement training (vanwege privacy redenen noem ik hem nu Jan). In deze blog lees je de casus die hierbij grotendeels naar voren kwam. In een notendop ging het erom om van drukke dagen, onrust en mist in zijn hoofd naar meer innerlijke rust, helderheid & overzicht te gaan. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben tijdens de 48-uurse RESET.

Niet gecategoriseerd

CASE: Vroeg & opgejaagd wakker worden

Een paar maanden geleden faciliteerde ik voor Bert een 48-uurse 1-op-1 RESET in de natuur (vanwege privacy redenen noem ik hem nu even Bert). In deze blog ontdek je de casus die hierbij met name naar voren kwam. In een notendop ging het erom om niet langer vroeg wakker te worden met een hoge hartslag en een opgejaagd gevoel. Hieronder lees je hoe we dit samen aangevlogen hebben tijdens de 48-uurse RESET.

Lezer van het boek?

Ontvang alle extra tools direct in je inbox

.